AZ-Kompresory - Odborný informační server o výrobě, úpravách a využití stlačeného vzduchu
kompresory, stlačený vzduch, katalog firem, výběr kompresoru, poptávky | obsah

Zápis firem

Vyberte si formu zápisu, která Vám nejvíce vyhovuje:
typy-zapisu-banner-basic.jpg, 8 kB
typy-zapisu-banner-standart.jpg, 10 kB typy-zapisu-banner-komfort.jpg, 12 kB typy-zapisu-banner-exklusiv.jpg, 11 kB

BASIC

Pro zajištění ucelené nabídky služeb pro zákazníky, hledající na našem serveru dodavatele zboží a služeb, vyhledávají naši operátoři využitím dostupných informačních zdrojů podnikatelské subjekty z oboru a zajišťují jejich zápis do katalogu firem.

Zápis je proveden na základě nalezených údajů a informací o dané firmě tak jak je vyhodnotí náš operátor.

 • zápis ve variantě BASIC nelze objednat, je negarantovaný a tudíž uvedené informace nemusí být přesné ani aktuální, na což je uživatel serveru upozorněn
 • kontaktní údaje jsou u varianty BASIC omezeny pouze na adresu a telefon
 • pro takto evidované subjekty neumožňujeme opravu evidovaných údajů, pouze v případě zájmu zajistíme na požádání jejich výmaz z katalogu firem
cena:    ZDARMA
Ukázka

STANDART

Podnikatelské subjekty využívající formu zápisu STANDART mohou využít následujících služeb:

 • uvedení veškerých kontaktních údajů - adresa, telefon, fax, email, odkaz na internetové stránky
 • oprava veškerých evidovaných údajů - prostřednictvím formuláře na internetových stránkách, zasláním faxu, nebo prostřednictvím telefonního operátora mohou subjekty zažádat o opravu údajů, tyto jsou pak, po schválení administrátorem katalogu a ověření zadavatele, zveřejněny v nejbližším možném termínu (zpravidla do 24hodin)
 • ve výsledcích hledání firem bude mít zápis přednost před zápisy varianty BASIC (dle „pravidel pro zobrazování v katalogu”)
 • pokud nedojde k vlastní opravě evidovaných údajů déle než 1rok, je subjekt kontaktován a požádán o jejich kontrolu a případnou aktualizaci, evidované údaje jsou tak považovány za přesné a aktuální
cena:    150,- Kč/měsíc  (bez DPH)
Ukázka Objednat

KOMFORT

Podnikatelské subjekty využívající formu zápisu KOMFORT mohou kromě veškerých služeb varianty STANDART navíc vyžívat následující služby:

 • možnost uvedení dodatku k názvu firmy - změna názvu firmy oproti zápisu v obchodním rejstříku musí být schválena administrátorem katalogu
 • ve výsledcích hledání firem bude mít zápis přednost před zápisy variant BASIC a STANDART (dle „pravidel pro zobrazování v katalogu”)
 • zařazení do systému poptávek - podnikatelský subjekt bude nabízen zákazníkovi krom vlastního katalogu firem také prostřednictvím průvodce výběrem kompresoru, což mu přinese následující služby navíc:
  • zákazník bude moci, na konci průvodce výběrem kompresoru, zaslat automaticky poptávku až 10-ti firmám zajišťujícím potřebné služby (z výběru dle „pravidel pro zobrazování v systému poptávek”)
  • součástí zaslané poptávky bude i informace o počtu dalších podnikatelských subjektů, jimž byla daná poptávka zaslána a zákazník bude upozorněn na fakt, že větší počet oslovených firem snižuje atraktivitu jeho poptávky, a že doporučený počet oslovených firem je 3 - 5
  • přímé zasílání poptávek může podnikatelský subjekt kdykoli zakázat/povolit aniž by to ovlivnilo jeho zobrazování mezi firmami zajišťujícími potřebné služby (dle „pravidel pro zobrazování v systému poptávek”)
 • sleva 20% na zápis až tří poboček
cena:    325,- Kč/měsíc  (bez DPH)
Ukázka Objednat

EXKLUSIVE

Podnikatelské subjekty využívající formu zápisu EXKLUSIVE mohou kromě veškerých služeb varianty KOMFORT navíc vyžívat následujících služeb:

 • uvedení rozšiřujících kontaktních údajů
 • uvedení loga firmy
 • uvedení odkazu na mapu
 • rozšíření působnosti dle požadavků o sousední okresy, případně až na kraj
 • ve výsledcích hledání firem bude mít zápis přednost před zápisy variant BASIC, STANDART a KOMFORT (dle „pravidel pro zobrazování v katalogu”)
 • přednostní výpis v systému poptávek (dle „pravidel pro zobrazování v systému poptávek”)
 • sleva 20% na zápis až 5-ti poboček
cena:    490,- Kč/měsíc  (bez DPH)
Ukázka Objednat

DOPLŇKOVÉ SLUŽBY

Podnikatelské subjekty využívající kteroukoli z garantovaných forem zápisu STANDART, KOMFORT, EXKLUSIVE mohou také využít dolpňkových služeb:

 • uvedení loga - zobrazení dodaného loga firmy ve vizitce
 • odkaz na mapu - uvedení odkazu na www.mapy.cz, a to buď na existující vizitku u služby Seznam, a nebo na místo mapy dle sídla firmy
 • rozšíření působnosti - rozšíření působnosti firmy na větší územní celek zajišťující nalezení subjektu i při hledání v jiných regionech ( sousední okres(y), kraj, Praha, ČR )
up up