AZ-Kompresory - Odborný informační server o výrobě, úpravách a využití stlačeného vzduchu
kompresory, stlačený vzduch, katalog firem, výběr kompresoru, poptávky | obsah

Výroba stlačeného vzduchu a vakua

Stlačený vzduch se vyrábí stlačením atmosférického vzduchu s následnou úpravou tohoto vzduchu (filtrace, sušení). Zařízení kterým stlačujeme vzduch nasávaný z atmosféry se nazývá kompresorem. Podle principu stlačování vzduchu dělíme kompresory na mnoho druhů, z nichž nejrozšířenější jsou pístové, šroubové, lamelové, spirálové a další. Výrobci nabízejí zpravidla několik typových řad od každého principu kompresorů. Na trhu jsou zpravidla jak velmi levné (hobby kompresory), tak velmi drahé kompresory s vysokou životností a účinností. Je však někdy velmi obtížné vybrat pro daný provoz ten nejvýhodnější kompresor. Pro lepší orientaci na trhu jsou zde popsány nejvýznamnější druhy kompresorů.

Pístové kompresory

Pístové kompresory jsou nejstarším a početně nejrozšířenějším principem výroby stlačeného vzduchu. Využívají se hlavně v menších dílnách a nenáročných provozech. Nezastupitelné místo mají při výrobě vysokého tlaku vzduchu.

Rotační šroubové kompresory

Moderní rotační šroubové kompresory vynikají vysokou účinností a dlouhou životností. Používají se v průmyslových provozech. Výhodou je nízká hlučnost.

Rotační lamelové kompresory (křídlové kompresory)

Rotační lamelové kompresory mají podobné vlastnosti jako šroubové kompresory. Rozdíl je hlavně v principu stlačování nasávaného vzduchu. Někteří výrobci udávají u lamelových kompresorů vyšší životnost a účinnost oproti šroubovým kompresorům.

Bezmazné a další druhy kompresorů

Bezmazné kompresory se prosazují tam kde se nesmí dostat do rozvodů stlačeného vzduchu sebemenší množství oleje. Nejčastější využití těchto kompresorů je z tohoto důvodů v nemocnicích. Nevýhodou je nižší účinnost a vyšší provozní náklady.

Nízkotlaké kompresory (dmychadla a turbokompresory)

V aplikacích v kterých je zapotřebí nízký přetlak stlačeného vzduchu (do 2 bar) se používají dmychadla. Pokud je nutné velké množství stlačeného vzduchu, používají se turbokompresory.

Vývěvy a ejektory

Vývěva je v podstatě také kompresor který stlačuje nasávaný vzduch, ale je konstruován tak že se využívá jeho sací schopnosti. Odsáváním plynu (většinou vzduch) z uzavřeného prostoru klesá tlak a v závislosti na aplikaci a na použitém druhu vývěvy může klesat na velmi nízké tlaky. Běžné průmylsové vývěvy dosahují podtlaku až 0,01 mbar abs. Ejektory využívají k dosažení podtlaku stlačený vzduch. Dosahují ale nižších hodnot podtlaku než vývěvy.

Oblast použití kompresorů

Potřebujeme-li dosáhnout stlačením vzduchu vysoký tlak, potřebujeme k tomu určitý vhodný druh kompresoru. Pro vysoké tlaky (větší než 15 bar) se téměř výhradně používají několika stupňové pístové kompresory.

Řízení kompresorů

Kompresor nedodává většinou stlačený vzduch neustále, řízení kompresorů zajišťuje aby kompresor dodával do systému stlačeného vzduchu potřebné množství vzduchu. Existuje více druhů řízení kompresorů.

Využití odpadního tepla

Značná část elektrické energie se přemění v kompresorové stanici na teplo. U větších kompresorů je výhodné toto teplo zpětně využívat buď jako vytápění a nebo pro ohřev užitkové vody.

up up