AZ-Kompresory - Odborný informační server o výrobě, úpravách a využití stlačeného vzduchu
kompresory, stlačený vzduch, katalog firem, výběr kompresoru, poptávky | obsah

Úprava stlačeného vzduchu

Ve výrobě stlačeného vzduchu jsou kompresory středem zájmu. Porovnávají se a vyhodnocují konstrukčně rozdílné druhy kompresorů. Oproti tomu jsou otázky úpravy stlač. vzduchu zatlačeny do pozadí. Teprve při denním používání vystupují problémy nevhodně upraveného vzduchu k danému použití na pořad dne.
Se stlačovacím postupem nasávaného vzduchu se do kompresoru dostávají částice špíny, vzdušná vlhkost, olejové páry, páry rozpouštědel a další látky. Používaný sací filtr kompresoru zachytí pouze hrubší pevné částice špíny.
K těmto znečištěním nasátého vzduchu přibudou další z otěru mechanických dílů kompresoru a u mazných kompresorů ještě ztrátový mazací olej. V relativně dlouhé cestě ke spotřebiči stlačeného vzduchu přibudou ještě korozivní znečištění ze vzdušníku a potrubí.

Úkolem úpravy stlačeného vzduchu je odstranit tato znečištění tak, aby to vyhovovalo dané oblasti použití stlačeného vzduchu, čili aby uživatel dostal kvalitu stlačeného vzduchu pro bezproblémovou činnost.

Kvalita stlačeného vzduchu

Kvalitu stlačeného vzduchu určuje množství a velikost mechanických nečistot, obsah vodních par a obsah oleje. Podle množství nežádoucích látek se kvalita stlačeného vzduchu dělí do několika tříd.

Kondenzační sušičky

Nejčastěji používané sušičky pro běžné aplikace. Dosahují rosného bodu cca 3 °C.

Sorpční sušičky

Sorpční sušičky se používají pro náročné aplikace. Dosahují rosného bodu až cca -60 °C Nevýhodou jsou vyšší provozní náklady.

Membránové sušičky

Membránové sušičky se používají častěji pro malé průtoky a vyžadují vysokou čistotu vzduchu. Výhodou je velmi nízký rosný bod (až -40 °C)

Filtrace

Filtrace je důležitý prvek v systému stlačeného vzduchu. Odstraňuje pevné částice a olej ze stlačeného vzduchu a tím snižuje náklady na údržbu koncových spotřebičů.

up up