AZ-Kompresory - Odborný informační server o výrobě, úpravách a využití stlačeného vzduchu
kompresory, stlačený vzduch, katalog firem, výběr kompresoru, poptávky | obsah

Něco z teorie

Zajímají Vás tyzikální závislosti, jednotky a vzájemné přepočty. Vzorce pro výpočet jednotlivých vlastností stlačeného vzduchu a jiné informace? Následující teoretická část Vám pomůže pochopit fyzikální závislosti a další zajímavé teoretické otázky problematiky stlačeného vzduchu.

Základy stlačování vzduchu

Vztah mezi tlakem, teplotou a objemem. Fyzikální jednotky a vzájemné vztahy.

Schémata, symboly

Doporučené použité symboly ve schématech kompresorových stanic.

Třídy kvality stlačeného vzduchu

Kvalitu stlačeného vzduchu určuje množství a velikost mechanických nečistot, obsah vodních par a obsah oleje. Podle množství nežádoucích látek se kvalita stlačeného vzduchu dělí do několika tříd.

Přepočet fyzikálních jednotek

Přepočet jednotek tlaku, objemu, délky, síly a dalších

Tlakový rosný bod a obsah vodních par

Závislost obsahu vodních par ve stlačeném vzduchu na hodnotě rosného bodu.

Druhy používaných závitů

Pro připojování jednotlivých zařízení stlačeného vzduchu se používá několik druhů závitů.

Elektrické připojovací veličiny

Jmenovitý proud elektromotoru v závislosti na výkonu motoru, průřezy vodičů, hodnoty pojistek.

Normy předpisy a směrnice

Na specifické otázky kompresorů a jejich provozu, dává podrobné informace řada norem, předpisů a směrnic.

up up