AZ-Kompresory - Odborný informační server o výrobě, úpravách a využití stlačeného vzduchu
kompresory, stlačený vzduch, katalog firem, výběr kompresoru, poptávky | obsah

Jak co funguje

Zajímáte se o problematiku stlačeného vzduchu? Potřebujete koupit nový kompresor? Máte problém s kondenzovanou vodou v rozvodu stlačeného vzduchu? Následující praktická část Vám pomůže lépe se v této oblasti orientovat a poradí Vám jak který problém řešit.

Výroba stlačeného vzduchu a vakua

Stlačený vzduch se používá při téměř každé výrobní činnosti, při balení, v tiskárnách, opravnách, nemocnicích atd. Stlačený vzduch je forma energie, která může napájet nejrůznější stroje, nářadí a jiné přístroje. Používá se též při čištění a chlazení. Nejdůležitějším prvkem při výrobě stlačeného vzduchu jsou kompresory.

Úprava stlačeného vzduchu

Ve výrobě stlačeného vzduchu jsou kompresory středem zájmu. Porovnávají se a vyhodnocují konstrukčně rozdílné druhy kompresorů. Oproti tomu jsou otázky úpravy stlačeného vzduchu zatlačeny do pozadí. Teprve při denním používání vystupují problémy nevhodně upraveného vzduchu k danému použití na pořad dne.

Likvidace kondenzátu

Kondenzát ze stlačeného vzduchu ze vzdušníků, dochlazovačů, sušiček, filtrů, potrubních rozvodů atd. je agresivní, obvykle obsahuje olej a velké množství částic špíny. Množství kondenzátu je závislé na množství spotřebovaného vzduchu, jeho teplotě a vzdušné vlhkosti.

Rozvody stlačeného vzduchu

Stlačeným vzduchem poháněné stroje či nástroje potřebují ke svému bezchybnému provozu stálý (a nepulzující) proud stlačeného vzduchu. Ten se dosáhne správně dimenzovanými vzdušníky, které plní jak úlohu zásobárny stlačeného vzduchu, tak zároveň tlumí pulsy které vznikají při výrobě stlačeného vzduchu (hlavně při použití pístových kompresorů)

up up